Naar content

mr. Klasien Versteeg

Auteur in het kort
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
€ 547,00
€ 596,23 incl.btw
Online naslagwerk

Informatie over de belangrijkste strafrechtelijke uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven. Deze online versie van Nederlandse Jurisprudentie Feitenrecht Strafzaken (NJFS) verschaft u hier gemakkelijk toegang toe.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.