Naar content

mr. ing. Johan Heinen

senior jurist gebiedsontwikkeling, Kadaster
Specialisme

Omgevingsrecht, in het bijzonder landinrichting.

Auteur in het kort

Sinds 2015 werk ik bij het Kadaster. Ik heb mij gespecialiseerd in landinrichting. Het (juridisch) aantrekkelijke van landinrichting vind ik dat het zowel de bestuursrechtjurist als de civilist iets heeft te bieden. Landinrichting kent voor bepaalde besluiten een rechtsgang bij de bestuursrechter en voor andere besluiten een rechtsgang bij de civiele rechter.

Overige uitgaven

J. Heinen, ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’, TvAR 2017, p. 602-611.

J. Heinen, ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan’, TvAR 2018, p. 542-557.

J. Heinen, ‘Niet-agrarische meerwaarde bij landinrichting’, LTB 2019/4, blz. 15.

J. Heinen, ‘Landinrichting van de Wet inrichting landelijk gebied naar de Omgevingswet’, BR 2019/25.

J. Heinen, ‘Samenloop van landinrichting en onteigening’, LTB 2019/47, blz. 15.

J. Heinen, 'Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling', BR 2020/29.

Module Grondzaken
€ 1.334,00
€ 1.454,06 incl.btw
Online naslagwerk

U krijgt toegang tot alle juridische en beleidsmatige regels van het gehele proces van het grondbeleid, vanaf grondverwerving tot en met exploitatie. Met veel praktische handreikingen. Het uitgebreid procesdossier over onteigening geeft u een procedurebeschrijving, stappenschema’s en checklists, die u direct kunt toepassen.

Module Grondzaken is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.

Specialisme

Omgevingsrecht, in het bijzonder landinrichting.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.