Naar content

ing. Peter-Arjen Boers

Senior adviseur omgevingsrecht, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)
Specialisme

Binnen het omgevingsrecht heb ik mij gespecialiseerd in het afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Op het gebied van afvalstoffen - het vakgebied dat ik verzorg voor Thema's Omgevingsrecht (ThOM) - houd ik mij bezig met het gehele spectrum aan rechtsvragen.

Auteur in het kort

Peter-Arjen Boers werkt sinds 2007 als senior adviseur bij de StAB. Zijn hoofdtaak is het uitbrengen van deskundigenberichten aan de (bestuurs)rechters over de technische aspecten van omgevingsrechtgeschillen. Het gaat daarbij vooral om zaken op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, inpassingsplannen, etc.) en milieu (vergunningen, handhaving, etc.). Na de opleiding HTS Milieukunde heeft hij o.a. gewerkt bij Royal Haskoning en Total Exploratie en Productie Nederland.

Overige uitgaven
Handboek bodembeschermingsrecht (met Y. Flietstra, T. van der Meulen en I.J. van der Wal) bij Berghauser Pont Publishing
Thema's van omgevingsrecht
€ 780,00
€ 850,20 incl.btw
Online naslagwerk

Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.

Specialisme

Binnen het omgevingsrecht heb ik mij gespecialiseerd in het afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Op het gebied van afvalstoffen - het vakgebied dat ik verzorg voor Thema's Omgevingsrecht (ThOM) - houd ik mij bezig met het gehele spectrum aan rechtsvragen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.