Naar content

mr. Menke Rozeboom

Advocaat/Universitair docent, Gemente Smallingerland te Drachten/RUG te Groningen
Specialisme

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), civiel vastgoed in het algemeen (o.a. projectontwikkeling, koop, (erf)pacht, appartementsrecht, erfdienstbaarheid en burenrecht), aansprakelijkheidsrecht.

Auteur in het kort

Menke Rozeboom is sinds 1999 advocaat, sinds 2016 bij de Gemeente Smallingerland. Sinds 2016 is zij ook universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoofdlijnen in het huurrecht
€ 40,37
€ 44,00 incl.btw
Boek

Dit boek geeft een actueel beeld van het huurrecht (aangevuld met opgaven en casusposities) en bevat per onderwerp een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad en verwijzingen naar standaardliteratuur. Het biedt advocaten en andere professionals de mogelijkheid om hun kennis van het huurrecht (weer) op peil te brengen. Maar ook wo- en hbo-studenten om zicht te krijgen op de hoofdlijnen van het huurrecht. 

Specialisme

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), civiel vastgoed in het algemeen (o.a. projectontwikkeling, koop, (erf)pacht, appartementsrecht, erfdienstbaarheid en burenrecht), aansprakelijkheidsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.