Naar content

mr. S.F.M. Wortmann

Lid, Raad van State
Specialisme

Personenrecht, familierecht

Auteur in het kort

Voor veel mensen speelt ‘het recht' een rol op de achtergrond, maar vooral bij personen- en familierecht ligt dit vaak anders. Beslissingen op dit gebied kunnen diep ingrijpen in levens. Het gaat vaak om emotionele, beladen onderwerpen en heeft altijd met mensen te maken. Dat maakt het boeiend.

Compendium van het personen- en familierecht

In deze twaalfde druk zijn een groot aantal wetswijzigingen en relevante nationale en internationale jurisprudentie verwerkt. Deze uitgave biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken behandelen de auteurs alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 BW.

Groene Serie Personen- en familierecht

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Nederlandse Jurisprudentie

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux-Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Personenrecht, familierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.