Naar content

prof. mr. Fokko Oldenhuis

Universitair hoofddocent en honorair hoogleraar Religie en recht, RUG
Specialisme

Oldenhuis publiceert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen (Kluwer, Deventer: 1985). Hij publiceert tevens op het terrein van het rechtspersonenrecht, voorzover dat verband houdt met kerkgenootschappen. Publiceerde tot 2000 op het gebied van het huurrecht.

Auteur in het kort

F.T. (Fokko) Oldenhuis (1950) studeerde aan de Rijkuniversiteit Groningen. Is sinds 1973 verbonden aan de RuG, aanvankelijk bij de vakgroep Burgerlijk Recht, thans bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht als universitair hoofddocent. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen. Sinds 1987 is hij redacteur van Onrechtmatige daad (Groene Serie) en bewerkt daarin afd. 6.3.2 (kwalitatieve aansprakelijkheid).

Specialisme

Oldenhuis publiceert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen (Kluwer, Deventer: 1985). Hij publiceert tevens op het terrein van het rechtspersonenrecht, voorzover dat verband houdt met kerkgenootschappen. Publiceerde tot 2000 op het gebied van het huurrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.