Naar content

mr. Ans van Duijvendijk-Brand

Cassatieadvocaat, Van Duijvendijk-Brand Advocatuur
Specialisme

Cassatie: Personen- en Familierecht. Huwelijksvermogensrecht. Erfrecht. Aansprakelijkheidsrecht

Auteur in het kort

Ans van Duijvendijk-Brand is sinds 1990 advocaat en vanaf 1994 ook cassatieadvocaat. Daarvoor was zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep burgerlijk recht van de Rijksuniversiteit Leiden, waar zij in 1990 promoveerde op een proefschrift getiteld ‘Afrekenen bij (echt)scheiding’. Ans is ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken en heeft in die hoedanigheid een onvoorwaardelijke aantekening op het tableau. Zij is lid van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,33
€ 432,00 incl.btw
Boek

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 316,51
€ 345,00 incl.btw
Boek

De 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

Compendium van het personen- en familierecht
€ 42,89
€ 46,75 incl.btw
Boek

Dit compendium speelt handig in op de complexe rechtsgebieden door het personen-, familie- en erfrecht toegankelijk en compact te behandelen. De steeds veranderende onderdelen uit Boek 1 Burgerlijk Wetboek komen aan bod, evenals een beknopt overzicht van het familieprocesrecht. Erfrecht krijgt aandacht in een separaat hoofdstuk.

Naming & Shaming in het notariële tuchtrecht
€ 47,25
€ 51,50 incl.btw
e-Book

Moet bij een notariële tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de notaris worden gepubliceerd? In deze bijdrage wordt gekeken of met naming & shaming als uitgangspunt een positieve impuls kan worden gegeven aan de kwaliteit in het notariaat.

Specialisme

Cassatie: Personen- en Familierecht. Huwelijksvermogensrecht. Erfrecht. Aansprakelijkheidsrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.