Naar content

mr. Els Wesseling-van Gent

Auteur in het kort
Internationale kinderontvoering
€ 45,41
€ 49,50 incl.btw
Boek

Dit praktijkboek biedt een handleiding bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, met een integrale behandeling van alle juridische onderwerpen die in kinderontvoeringszaken aan bod komen. De uitgave staat onder redactie van prof. mr. F. Ibili en mr. A.C. Olland, beiden kinderontvoeringsrechter in het gerechtshof Den Haag.

Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
€ 82,57
€ 90,00 incl.btw
Boek

Hoger beroep is een complex leerstuk in het procesrecht. Deze uitgave schept orde in de uiteenlopende kwesties die hierbinnen voorkomen. Van de basisfundamenten – zoals de appellabiliteit, de verschillende partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding – tot specifieke onderwerpen als memorie van antwoord, niet-ontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep.

Herroeping, verbetering en aanvulling burgerrechterlijke uitspraken
€ 113,76
€ 124,00 incl.btw
Boek

Behandeling van de rechtsmiddelen herroeping, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Inzicht wordt gegeven in de problematiek.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.