Naar content

prof. mr. J. Spier

Auteur in het kort
Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
€ 45,19
€ 47,90 incl.btw
Boek

Deze nieuwe editie van dit handboek gaat in op de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er aandacht voor de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, van kracht sinds 1 september 2016 en de 68 aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die eind 2016 verschenen.

Goederenrecht
€ 50,94
€ 54,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen - student, professional of wetenschapper - die meer inzicht wil krijgen in het Nederlandse goederenrecht. Alle relevante en recente regelgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze uitgave verwerkt, zodat u een compleet en actueel beeld krijgt.

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
€ 41,98
€ 44,50 incl.btw
Boek

In dit deel staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken.

Rechtshandeling en Overeenkomst
€ 41,51
€ 44,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de traditioneel meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst.

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Dit studieboek behandelt verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.

Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
€ 1.674,40
€ 2.026,02 incl.btw
Online naslagwerk

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux-Gerechtshof. Ook treft u in deze online versie van dit tijdschrift een beperkt aantal uitspraken aan van gerechtshoven en rechtbanken.

Deze online uitgave maakt deel uit van diverse Collecties, waaronder de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.