Naar content

prof. mr. Dick Schonis

Auteur in het kort
Loonheffingen in internationaal verband
€ 91,74
€ 100,00 incl.btw
Boek

Dit boek beschrijft de gevolgen inzake grensoverschrijdende arbeid op de gebieden van de belasting- en de verzekeringsplicht. Zowel de nationale als de internationale en Europese regelgeving en de daarbij behorende jurisprudentie komen aan de orde.

 

Subsidies en btw
€ 71,56
€ 78,00 incl.btw
e-Book

Deze brochure geeft een inzicht in de BCF-aspecten (BTW-compensatiefonds) en btw-vraagstukken die spelen bij het verstrekken en ontvangen van subsidies.

 

De landbouwvrijstelling
€ 87,16
€ 95,00 incl.btw
Boek

De landbouwvrijstelling is een van de fiscale pijlers waar de agrarische sector in Nederland in belangrijke mate op steunt.

 

Fiscale voorraadwaardering
€ 76,15
€ 83,00 incl.btw
Boek

In deze brochure wordt aan de oude jurisprudentie maar vooral ook nieuwe ontwikkelingen aandacht besteed. Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld de afbakening van het voorraadbegrip ten opzichte van de balanskwalificaties bedrijfsmiddel en onderhanden werk.

De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
€ 95,41
€ 104,00 incl.btw
Boek

Het regime van de fiscale eenheid, zoals dat na de herziening per 1 januari 2003 is gaan gelden, wordt in deze brochure beschreven. Na een beknopte inleiding over het (nieuwe) karakter van de fiscale eenheid worden de vereisten voor de totstandkoming van een fiscale eenheid, de bepalingen tijdens de fiscale eenheid alsmede de gevolgen van het beëindigen van een fiscale eenheid beschreven.

Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
€ 86,70
€ 94,50 incl.btw
e-Book

In deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op de btw-positie van publiekrechtelijke lichamen. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de diverse aspecten van het btw-compensatiefonds.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.