Naar content

mr. Peter Stolk

Juridisch adviseur, Zelfstandige
Specialisme

Wet openbaarheid van bestuur en Kiesrecht (AB). plv Raadsheer CRvB. KIacht- en bezwaarschriftprocedures Vz klachtencommissie ongewenst gedrag Haagse Hogeschool. Vz.klachten- en bezwarenadviescommissie ROC Mondriaan.

Auteur in het kort
Specialisme

Wet openbaarheid van bestuur en Kiesrecht (AB). plv Raadsheer CRvB. KIacht- en bezwaarschriftprocedures Vz klachtencommissie ongewenst gedrag Haagse Hogeschool. Vz.klachten- en bezwarenadviescommissie ROC Mondriaan.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.