Naar content

prof. mr. Bob Wessels

Zelfstandig juridisch adviseur , N.v.t.
Hoogleraar internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden
Specialisme

(Internationaal) insolventierecht

Auteur in het kort

Voor wie ik schrijf? Ik schrijf voor mezelf. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en op te schrijven. En als een ander daar interesse in heeft, is het mooi meegenomen.

Het akkoord
€ 83,49
€ 91,00 incl.btw
Boek

In deze 5e druk van Wessels Insolventierecht VI staat het akkoord dat in een faillissement wordt aangeboden centraal. U vindt hierin een actueel commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het faillissementsakkoord. In deze druk zijn diverse wetswijzigingen doorgevoerd, in het bijzonder die welke voorvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure.

Faillissementsprocesrecht
€ 81,65
€ 89,00 incl.btw
Boek

Zoekt u regelmatig informatie op over het faillissementsprocesrecht? Als jurist beschikt u met deze handzame titel over een praktijkgericht overzicht van het faillissementsprocesrecht. Elke onderdeel binnen dit rechtsgebied wordt beknopt behandeld, waarmee de uitgave zowel praktisch als compleet is.

De insolvente naamloze en besloten vennootschap
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave verkent het grensgebied tussen het ondernemings- en insolventierecht omtrent insolvente naamloze en besloten vennootschappen. De lezer krijgt inzicht in uiteenlopende vennootschapsrechtelijke vragen waartegen curatoren of bewindvoerders kunnen aanlopen.

Verificatie van schuldvorderingen
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Wat is de betekenis en het doel van de verificatie van schuldvorderingen? Welke schuldvorderingen kunnen in een faillissement worden geverifieerd? En in welke gevallen is dit niet vereist? Dit handboek biedt u de actuele stand van zaken over de verificatie van schuldvorderingen per 2020.

Grenzen aan Financieringsvrijheid
€ 81,65
€ 89,00 incl.btw
Boek

In de juridische en bedrijfseconomische literatuur blijven er nog altijd veel relevante onderdelen van financiering onderbelicht. Deze uitgave vult deze leegte met een geïntegreerde behandeling van recht en corporate finance. Mede aan de hand van de methode van de Financial Mindmap, krijgt de lezer inzicht in kernconcepten van corporate finance.

Bestuur en beheer na faillietverklaring
€ 133,03
€ 145,00 incl.btw
Boek

Wat mag een curator doen? Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Wie controleert hem? De titel geeft uitvoerig antwoord op deze kernvragen. De uitgave bevat recente rechterlijke uitspraken en actuele literatuur, die iedere gespecialiseerde jurist in het insolventierecht zou moeten kennen.

Specialisme

(Internationaal) insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.