Naar content

prof. mr. Aart van Velten

Auteur in het kort
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed
€ 61,32
€ 66,84 incl.btw
Boek

Het is makkelijk om de samenhang uit het oog te verliezen in de privaatrechtelijke aspecten rondom vastgoed. Alleen dit handboek brengt u een overzicht van alle veranderingen sinds 2015, inclusief jurisprudentie. Dit maakt de uitgave onmisbaar voor zowel studenten als professionals werkzaam in de vastgoedpraktijk.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten - Studenteneditie
€ 56,65
€ 61,75 incl.btw
Boek

In dit Asser-deel staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Asser 5 Eigendom en beperkte rechten
€ 142,43
€ 155,25 incl.btw
Boek

Dit Asser-deel is gewijd aan Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het zakenrecht. In deze nieuwe, volledig geactualiseerde druk, zijn alle belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak, wetgeving en literatuur verwerkt. Om altijd binnen (online) handbereik te houden: dé kennisbron voor al uw praktijkvragen over eigendom en beperkte rechten.

Naming & Shaming in het notariële tuchtrecht
€ 44,21
€ 53,49 incl.btw
e-Book

Moet bij een notariële tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de notaris worden gepubliceerd? In deze bijdrage wordt gekeken of met naming & shaming als uitgangspunt een positieve impuls kan worden gegeven aan de kwaliteit in het notariaat.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.