Naar content

prof. mr. Rob Rutgers

Auteur in het kort
Pitlo 7 - Bewijs
€ 36,93
€ 40,25 incl.btw
Boek

Pitlo Bewijs is een betrouwbare vraagbaak voor een ieder die iets met het civiele bewijsrecht te maken heeft.

De schadestaatprocedure
€ 66,97
€ 73,00 incl.btw
Boek

De schadestaatprocedure is sedert het proefschrift van Spoelder uit 1966 niet meer integraal behandeld. Voor de praktijk is daarom behoefte aan een volledige behandeling van de schadestaatprocedure in het licht van de huidige wet- en regelgeving.

De procesovereenkomst
€ 86,70
€ 94,50 incl.btw
e-Book

Een procesovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen afwijken van het procesrecht. Door middel van dergelijke overeenkomsten kunnen partijen zorgen voor een procedure op maat: zij kunnen bewerkstelligen dat de procedure beter is afgestemd op de behoeften in hun zaak, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen.

Overeenkomst tot arbitrage
€ 127,52
€ 139,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave wordt de overeenkomst tot arbitrage met name bezien vanuit het bewijsvoorschrift van art. 1021 Rv, dat als bewijs van de overeenkomst tot arbitrage in beginsel een geschrift verlangt.

Tussen waarheid en onzekerheid: over vaststellen feiten civiele procedure
€ 92,66
€ 101,00 incl.btw
Boek

De belangrijkste grondstof voor de rechterlijke beslissingen zijn de feiten van het geval. Hoe de rechter precies te werk gaat in de verschillende fasen van feitenvaststelling, wordt uitvoerig in dit boek besproken. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het belang van waarheidsvinding.

Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg
€ 100,92
€ 110,00 incl.btw
Boek

Dit boek omvat een praktische behandeling van de achtereenvolgens te verrichten processuele handelingen in een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg. Te beginnen bij 'rechtsingang' en te eindigen bij 'vonnis'.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.