Naar content

prof. mr. M.M. Mendel

Auteur in het kort
Hoofdzaken verzekeringsrecht

De tiende druk van Hoofdzaken verzekeringsrecht volgt de structuur van de nieuwe verzekeringswetgeving, Titel 17 van Boek 7 BW. De hoofdzaken van het verzekeringsrecht worden voor zowel studenten als de praktijk zo helder mogelijk uiteen gezet.

Nederlandse Jurisprudentie

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux-Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.