Naar content

prof. mr. Jaap Hijma

Hoogleraar burgerlijk recht , Universiteit Leiden
Specialisme

Overeenkomstenrecht, verbintenissenrecht, vermogensrecht, consumentenrecht

Auteur in het kort

Jaap Hijma (1955) studeerde Nederlands recht te Leiden. Sinds 1988 is hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Onmisbaar voor iedere specialist op het gebied van vermogensrecht. In vijf tot tien minuten leest u het artikel én het commentaar; u komt dus snel tot de kern. Verwante verdragen, wetten en richtlijnen zijn ook opgenomen.

Het boek van deze achtste druk is uitverkocht. U kunt Tekst & Commentaar Vermogensrecht nog wel bestellen als online en e-book. We informeren u op deze pagina zo snel mogelijk over de beschikbaarheid van het boek.

Compendium Nederlands vermogensrecht

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van de - beginnende of gevorderde - rechtenstudent als ten behoeve van de praktijkjurist.

Asser 7-I* Koop en ruil

De koopovereenkomst is een van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Dit deel van de Asser-serie is voor het leeuwendeel aan deze bijzondere overeenkomst, de koop, gewijd. Ook worden twee nauw aan de koop verwante bijzondere overeenkomsten besproken: de ruil en, kort gezegd, de timesharing.

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

In dit deel staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken.

Misbruik van bevoegdheid

Sinds het verschijnen van de eerste druk zijn vijf jaren verstreken. In die tijd is op het gebied van het misbruik van bevoegdheid (elders vooral: misbruik van recht genoemd) veel nieuwe rechtspraak (en literatuur) verschenen, niet alleen op nationaal, maar ook op communautair niveau (Emsland-Stärke, Halifax, Kofoed). Daarmee is het beeld gaan schuiven. Dat kon des te gemakkelijker omdat misbruik van bevoegdheid geen naar tijd en plaats onveranderlijk begrip is.

Specialisme

Overeenkomstenrecht, verbintenissenrecht, vermogensrecht, consumentenrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.