Naar content

prof. mr. Krijn Haak

Auteur in het kort
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek

Van haven & handel

Van haven en handel behandelt de kernzaken van het handelsverkeersrecht. Een praktisch leerboek voor studenten, maar ook voor praktijkjuristen.

De toekomst van het ondernemingsrecht

Prof. mr. L. (Vino) Timmerman bereikt dit jaar de leeftijd van 65 jaren. De grens van 25 jaar hoogleraarschap passeerde hij vorig jaar al. Deze twee jubilea vormen de directe aanleiding voor deze toekomstgerichte feestbundel, met 33 opstellen van auteurs uit de kring van zijn 42 promoti en promovendi.

Nederlandse Jurisprudentie

De Nederlandse Jurisprudentie (NJ) publiceert wekelijks uitspraken van de Hoge Raad en EHRM, HvJ EG en Benelux-Gerechtshof en een beperkt aantal uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.