Naar content

prof. mr. Hendrik Ploeger

Universitair Hoofddocent, TU Delft
Specialisme

Vastgoedrecht (in het bijzonder erfpacht, opstalrecht, meervoudig ruimtegebruik), mensenrechtelijke kaders van ruimtegebruik, open & bulk data governance, gegevensbescherming.

Auteur in het kort

Hendrik Ploeger studeerde aan de Rijksuniversiteit leiden en de VU Amsterdam. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Technische Universiteit Delft. In 2009 werd hij als bijzonder hoogleraar benoemd aan de Vrije Universiteit.

Overige uitgaven

Verstijlen, F.J.M., J.P. van Loon, H.D. Ploeger & J.W. Bitter (2011). Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht: Energie en Eigendom (Energie & recht, 10). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.

Bartels, S, M. Ensink. A.M. Oudemans, H.D. Ploeger en J.B. Spath (2011). Goederenrecht geschetst, Nijmegen: Ars Aequi.

Ploeger, H.D. & B. van Loenen (2012). The European real estate market - transparency, security and certainty through registration by Eurotitle. In S. van Erp, A. Salomons & B. Akkermans (Eds.), The Future of European Property Law (pp. 183-198). Munich: Sellier European Law Publishers.

 

Specialisme

Vastgoedrecht (in het bijzonder erfpacht, opstalrecht, meervoudig ruimtegebruik), mensenrechtelijke kaders van ruimtegebruik, open & bulk data governance, gegevensbescherming.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.