Naar content

prof. dr. Wim Voermans

Auteur in het kort
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief
€ 60,55
€ 66,00 incl.btw
Boek

25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Deze mastermonografie biedt u hierin houvast met uitleg, voorbeelden en context.

Unierecht in de Nederlandse rechtsorde
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Een verkenning van de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen het Unierecht en het Nederlandse recht. Welke betekenis heeft het EU-recht binnen en voor de Nederlandse rechtsorde? Vanuit de positie van de burger, de wetgever, het bestuur en de rechter onderzoekt het boek welke vragen het Unierecht voor het Nederlandse recht oproepen.

Constitutional Law of the EU Member States
€ 108,49
€ 118,25 incl.btw
Boek

This book brings together a description of the 28 constitutions and constitutional systems of the present EU Member States. It allows scholars, students and practitioners to learn about the 28 different constitutional systems and compare them.

De bestuurlijke organisatie van Nederland
€ 47,25
€ 51,50 incl.btw
e-Book

Deze uitgave neemt geen stelling, maar wil inzicht geven in de wortels van ons bestuursstelsel, de huidige vraagstukken en opgaven van de overheid, de politiek-bestuurlijke cultuur en de lijnen die van daaruit kunnen worden getrokken naar de toekomst.

Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak
€ 75,23
€ 82,00 incl.btw
Boek

Dit boek beoogt uit een constitutioneel gezichtspunt inzicht te geven in de inrichting van de rechterlijke organisatie, het ambt van rechter en de uitoefening van de functie van de rechtspraak.

Wetgeven
€ 108,26
€ 118,00 incl.btw
Boek

Dit boek gaat over de totstandkoming van wetgeving in al haar facetten: grondslagen, beleid, procedure, bevoegdheid en techniek. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, wetenschap als de praktijk.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.