Naar content

Prof.mr.drs. Ben Vermeulen

Auteur in het kort
Beginselen van de democratische rechtsstaat
€ 44,04
€ 48,00 incl.btw
Boek

Tegenwoordig staan we er niet meer zo bij stil. Maar dat we in Nederland leven in een democratische rechtsstaat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Deze uitgave biedt een introductie tot de rechtsstatelijke en democratische grondslagen van het Nederlandse staatsbestel.

Constitutioneel recht 7e herziene druk
€ 56,42
€ 61,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave is een handboek staatsrecht, geschikt voor de juridische opleidingen aan universiteiten en hogescholen. De zevende herziene druk geeft de actuele stand van zaken van het constitutionele recht weer.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.