Naar content

prof. mr. Frank Verstijlen

Auteur in het kort
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Onmisbaar voor iedere specialist op het gebied van vermogensrecht. In vijf tot tien minuten leest u het artikel én het commentaar; u komt dus snel tot de kern. Verwante verdragen, wetten en richtlijnen zijn ook opgenomen.

Het boek van deze achtste druk is uitverkocht. U kunt Tekst & Commentaar Vermogensrecht nog wel bestellen als online en e-book. We informeren u op deze pagina zo snel mogelijk over de beschikbaarheid van het boek.

Het internationale eigendomsvoorbehoud

Soms is het lastig een eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht in het buitenland te effectueren. Omgekeerd kan een eigendomsvoorbehoud naar buitenlands recht in het Nederlandse systeem verrassingen opleveren. Deze praktische handleiding geeft een toelichting op het eigendomsvoorbehoud naar Nederlands, Belgisch, Duits, Engels en Frans recht, alsmede op het internationaal privaatrecht. De vele praktijkvoorbeelden geven u spelenderwijs inzicht in de materie.

Tekst & Commentaar Insolventierecht

Alle wetswijzigingen in het insolventierecht van de afgelopen jaren plus de belangrijkste jurisprudentie vindt u - bijgewerkt tot en met 1 juli 2016 - in de nieuwe 10e druk van Tekst & Commentaar Insolventierecht. Met uiteraard aandacht voor het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en met zoals altijd glashelder en compact commentaar per wetsartikel.

Misbruik van bevoegdheid

Sinds het verschijnen van de eerste druk zijn vijf jaren verstreken. In die tijd is op het gebied van het misbruik van bevoegdheid (elders vooral: misbruik van recht genoemd) veel nieuwe rechtspraak (en literatuur) verschenen, niet alleen op nationaal, maar ook op communautair niveau (Emsland-Stärke, Halifax, Kofoed). Daarmee is het beeld gaan schuiven. Dat kon des te gemakkelijker omdat misbruik van bevoegdheid geen naar tijd en plaats onveranderlijk begrip is.

Faillissementswet

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.