Naar content

prof. dr. Albert Bomer

Hoogleraar indirecte belastingen, Vrije Universiteit Amsterdam
Specialisme

Onderwijs en onderzoek op het terrein van de BTW, Indirect Tax Assurance en Tax & Technology.

Auteur in het kort

Vanaf 1 april 2017 hoogleraar indirecte belastingen aan de Vrije universiteit Amsterdam. Tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg. Daarnaast werkzaam als landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting bij de Directie Vaktechniek van de Belastingdienst.

Unierechtelijke beginselen en BTW
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

Het Hof van Justitie EU, en wellicht in iets mindere mate de nationale belastingrechter, neemt vrijwel geen beslissing zonder de algemene rechtsbeginselen te hanteren als maatgevend criterium.

Specialisme

Onderwijs en onderzoek op het terrein van de BTW, Indirect Tax Assurance en Tax & Technology.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.