Naar content

mr. Loe Sprengers

Advocaat, Sprengers Advocaten
Specialisme

Rechtsterreinen waarop ik actief ben: Individueel -en collectief arbeidsrecht en ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht, ondernemingsrecht mn enquêterecht. Daarnaast veel betrokken bij geschillenprocedures,als voorzitter en lid van allerlei commissies die collectieve en individuele arbeidsgeschillen beoordelen.

Auteur in het kort

Ik ben sinds 1984 werkzaam in de advocatuur bij het Advokatenkollektief Utrecht, nu Sprengers Advocaten geheten. In 1998 ben ik gepromoveerd aan de UvA op een proefschrift met als titel: De wet op de ondernemingsraden bij de overheid: op weg naar één arbeidsrecht voor ambtenaren en werknemers? Ik ben daarna 10 jaar lang hoogleraar in Leiden geweest op de Albeda-leerstoel met als leerstoelopdracht de bestudering van de Arbeidsverhoudingen bij de overheid.'

Specialisme

Rechtsterreinen waarop ik actief ben: Individueel -en collectief arbeidsrecht en ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht, ondernemingsrecht mn enquêterecht. Daarnaast veel betrokken bij geschillenprocedures,als voorzitter en lid van allerlei commissies die collectieve en individuele arbeidsgeschillen beoordelen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.