Naar content

prof. mr. André Nuytinck

prof. mr., Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht

Auteur in het kort

Zie www.linkedin.com/in/nuytinck (LinkedIn), alsmede @profnuytinck (Twitter)

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
€ 45,18
€ 49,25 incl.btw
Boek

Deze nieuwe editie van dit handboek gaat in op de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er aandacht voor de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, van kracht sinds 1 september 2016 en de 68 aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die eind 2016 verschenen.

Specialisme

personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.