Naar content

mr. Yvo de Mul

secretaris/buitenpromovendus, Raad van Arbitrage voor de Bouw/TU Delft
Specialisme

civiel bouwrecht en arbitragerecht. Promotiestudie (TU Delft, promotor: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis) over de positie van de onderaannemer in het geheel van de contractuele relaties in de bouw.

Auteur in het kort

Na 25 jaar ervaring als full-time secretaris en adjunct-directeur bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw ben ik nu nog 50% als secretaris bij de RvA werkzaam en voor de overige 50% verdiep ik mij in een promotiestudie naar de positie van de onderaannemer in het geheel van de contractuele relaties in de bouw. Ik heb bij de RvA veel ervaring opgedaan in het arbitragerecht, specifiek in bouwarbitrages.

Overige uitgaven
Tijdschrift voor Arbitrage 2016/2: Ambtshalve toetsing arbitragebeding (co-auteur: mr. M. Niesen) Tijdschrift Bouwrecht (TBR) 2017/14 : annotatie bij HvJ EU 14 juli 2016, C 406/14 TBR 2017/8 : Reactie op annotatie prof. Loos bij Hof Amsterdam 15 december 2015
Groene Serie Verbintenissenrecht
€ 1.248,00
€ 1.360,32 incl.btw
Online naslagwerk

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

civiel bouwrecht en arbitragerecht. Promotiestudie (TU Delft, promotor: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis) over de positie van de onderaannemer in het geheel van de contractuele relaties in de bouw.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.