Naar content

mr. Wim van Meegdenburg

Advocaat en curator, La Gro Geelkerken Advocaten
Specialisme

Ondernemings- en insolventierecht

Auteur in het kort

Wim is werkzaam als advocaat bij La Gro Geelkerken Advocaten, waarbij zijn focus met name ligt op het ondernemings- en insolventierecht. Wim wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Daarnaast adviseert Wim ondernemingen in moeilijkheden en procedeert hij met enige regelmaat tegen curatoren. Ook het adviseren en/of procederen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financieringen en zekerheidsrechten behoort tot Wim zijn praktijk.

Groene Serie Faillissementswet
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Rechtspraak Insolventierecht (RI)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Insolventierecht (RI) publiceert elfmaal per jaar een selectie uitspraken op het terrein van het insolventierecht. Deze uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad, gerechtshoven, rechtbanken en het HvJ EG. De uitspraken kunt u direct online raadplegen en doorzoeken.

Specialisme

Ondernemings- en insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.