Naar content

Wilma van Hemert

Juridisch Adviseur Omgeving, exsin
Specialisme

implementatie nieuwe wetten binnen het omgevingsrecht, juridische ondersteuning toezicht en handhaving milieu, milieurecht

Auteur in het kort

Ik voer sinds 2007 werkzaamheden uit voor Kluwer. Deze werkzaamheden richten zich met name op het actueel houden van een aantal hoofdstukken van Omgevingsvergunning in de Praktijk (OIP).

Nieuwsbrief Bodem
€ 235,78
€ 257,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Bodem informeert u diepgaand over actuele ontwikkelingen, recente jurisprudentie én biedt een prikkelende column.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning PLUS
€ 484,40
€ 528,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.

Specialisme

implementatie nieuwe wetten binnen het omgevingsrecht, juridische ondersteuning toezicht en handhaving milieu, milieurecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.