Naar content

prof. mr. drs. Willemien den Ouden

Hoogleraar staats- en bestuursrecht, Dean Honours Academy Universiteit Leiden
Specialisme

Subsidierecht, Europese subsidies, staatssteunrecht, onderwijsbekostiging, (Europees) bestuursrecht

Auteur in het kort

Ik heb me altijd laten leiden door wat er op mijn pad kwam en wat me aansprak. Ik zeg dan ook vaak tegen mijn studenten: ‘Kies vooral iets wat je interessant en leuk vindt. Dan is de kans op succes groter dan wanneer je iets kiest wat moet of wat goed in de markt ligt.'

AB Klassiek
€ 56,60
€ 60,00 incl.btw
Boek

Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken aan belangrijke verwante uitspraken.

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
€ 41,04
€ 43,50 incl.btw
Boek

In kort bestek een volledige inleiding op het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte wijze de revue.

Coulant compenseren?
€ 68,40
€ 72,50 incl.btw
Boek

In deze bundel wordt een uitgebreid en gevarieerd overzicht gegeven van verschillende facetten van overheidsaansprakelijkheid.

Subsidierecht
€ 46,70
€ 49,50 incl.btw
Boek

Deze Mastermonografie geeft een actueel overzicht van de stand van zaken in het subsidierecht en de doorwerking van het Europese recht op dit rechtsgebied.

Nederlands Juristenblad (NJB)
€ 395,20
€ 478,19 incl.btw
Online naslagwerk

Het Nederlands Juristenblad – NJB – is dé toonaangevende weekuitgave voor juristen. Het biedt een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt ook regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. Deze online versie voorziet u nog sneller van belangrijke juridische informatie.

Specialisme

Subsidierecht, Europese subsidies, staatssteunrecht, onderwijsbekostiging, (Europees) bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.