Naar content

prof. mr. Willem Breemhaar

senior raadsheer in het Hof Arnhem-Leeuwarden, Rechterlijke macht
Bijzonder hoogleraar BIjzondere onderwerpen Notarieel recht, Universiteit van Amsterdam
Specialisme

Erfrecht

Contact
Auteur in het kort
Overige uitgaven
De uiterste wilsbeschikking, Beschouwingen over het begrip uiterste wilsbeschikking, de totstandkoming van een uiterste wilsbeschikking als een geldige rechtshandeling en de onderscheiden soorten beschikkingen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek (diss. Groningen) Deventer/Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap/ Kluwer 1992.
Groene Serie Erfrecht
€ 441,00
€ 480,69 incl.btw
Online naslagwerk

Gezaghebbend artikelsgewijs commentaar dat u een compleet inzicht geeft in het nieuwe erfrecht en dat de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur op de voet blijft volgen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Erfrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.