Naar content

mr. Willem Bosma

Advocaat/partner, Van der Feltz advocaten
Specialisme

Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieu(aansprakelijkheids)recht, onteigening en eigendomsbeperking, grondexploitatie, kabels- en leidingen, Drinkwaterwet, civiel bouwrecht, huurrecht, publiek private samenwerking (PPS), koop onroerende zaken, erfpacht, burenrecht, algemeen verbintenissenrecht, onderwijsrecht, verkiezingen (Kieswet).

Auteur in het kort

Willem Bosma studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. In 2012 rondde Willem de Grotius opleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht cum laude af. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem op als docent voor onder meer Geoplan, Kluwer, Euroforum, Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in het tijdschrift Bouwrecht.

Overige uitgaven
- Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de praktijk belangrijkste ruimtelijke instrumenten van de Omgevingswet, TvO juni 2013, nr. 2; Onteigening en planologie: een (on)samenhangend geheel?, bijdrage aan het liber amicorum “Bijzonder geschikt voor het werk”, ten behoeve van het afscheid van Mr H.J.M. van Mierlo, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag: 2013 - Het exploitatieplan in de rechtspraak: een tussenstand (deel 2), Bouwrecht 2012, nr. 1 (samen met E.W.J. de Groot); - Het exploitatieplan in de rechtspraak: een tussenstand (deel 1), Bouwrecht 2011, nr. 12; - Onteigeningsrecht in de Praktijk, IBR Cahiers, Instituut voor Bouwrecht, Den Haag: 2011 (samen met J.A.M.A. Sluysmans en J.J. van der Gouw); - Rechtsbescherming onder de Wabo, in: Land- en Tuinbouw Bulletin, nr. 11/12, 2010, p. 7-10; - Totstandkomingsprocedures onder de Wabo, in: Land- en Tuinbouw Bulletin, nr. 11/12, 2010, p. 4-6; - Memo bestemmen en bouwen onder de Wro en de Wabo 2010/2011, Kluwer, Alphen aan den Rijn: 2010 (samen met E.W.J. de Groot, B.J.P.G. Roozendaal, D. van Tilborg en W. Zwier); - De Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de Onteigeningswet, of wat ervan over is, Agr.r 2010, p. 221 (samen met J.A.M.A. Sluysmans); - De betekenis van de programmatische aanpak van luchtkwaliteit voor de rol van de belanghebbende, in: Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO) nr. 4, 2008, p. 136-145; - Luchtkwaliteitseisen: van projecten naar programma's. een stappenplan voor de praktijk, in: Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (TMA), nr. 3, juni 2008, p. 64-69;
Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Specialisme

Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieu(aansprakelijkheids)recht, onteigening en eigendomsbeperking, grondexploitatie, kabels- en leidingen, Drinkwaterwet, civiel bouwrecht, huurrecht, publiek private samenwerking (PPS), koop onroerende zaken, erfpacht, burenrecht, algemeen verbintenissenrecht, onderwijsrecht, verkiezingen (Kieswet).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.