Naar content

mr. Wieneke Lisman

Advocaat, DVDW Advocaten
Specialisme

Wieneke heeft de specialisatieopleiding Insolventierecht en de specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden aan de Grotius Academie afgerond, beiden cum laude. Dit naast de opleiding Financiële Economie voor Curatoren. Wieneke is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad) en de Vereeniging Handelsrecht. Sinds medio 2010 is Wieneke één van de bewerkers van het tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht.

Auteur in het kort

Wieneke Lisman is als advocaat werkzaam bij DVDW Advocaten in Den Haag. Wieneke heeft zich gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht, met een focus op financiering- en zekerheidsconstructies en herstructureringen. Daarbij houdt zij zich bezig met de verhoudingen tussen de verschillende organen van vennootschappen, zoals aandeelhoudersgeschillen.

Rechtspraak Insolventierecht (RI)
€ 491,00
€ 535,19 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Insolventierecht (RI) publiceert elfmaal per jaar een selectie uitspraken op het terrein van het insolventierecht. Deze uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad, gerechtshoven, rechtbanken en het HvJ EG. De uitspraken kunt u direct online raadplegen en doorzoeken.

Specialisme

Wieneke heeft de specialisatieopleiding Insolventierecht en de specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden aan de Grotius Academie afgerond, beiden cum laude. Dit naast de opleiding Financiële Economie voor Curatoren. Wieneke is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad) en de Vereeniging Handelsrecht. Sinds medio 2010 is Wieneke één van de bewerkers van het tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.