Naar content

mr. Walter Parlevliet

Voorzitter redactieraad, WHEP Legal
Specialisme

Privaatrecht met focus op: gebiedsontwikkeling/vastgoedrecht, grex-wetgeving (Wro), bouwrecht/aanneming van werk, onteigeningsrecht, staatssteun/subsidierecht, luchtrecht, (internationaal) ondernemingsrecht, Privaat-Publieke Samenwerkingsverbanden (PPS)/geïntegreerde contracten, (internationaal) financieel recht (WWFT, WFT e.d.), aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, grondzakenrecht (zakelijke rechten: opstal, erfdienstbaarheden, erfpacht e.d.) en energierecht.

Contact
Auteur in het kort

Bestuurder met bedrijfskundige en privaatrechtelijke achtergrond.

Overige uitgaven
> "Institutioneel Kader: de invloed van regels op de organisatie, het verloop en de resultaten van bouwprocessen", lid begeleidingscommissie (IBR, 2005). >(Mede-) auteur van E-book "Social Return in de Praktijk" , (uitgever: Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants, 2013). > "Social Return bij aanbestedingen" - Mr W.H.E. Parlevliet in tijdschrift Vastgoedrecht (uitgever: Paris, 2013). > Interview over drones met de titel: "Vliegende politie-auto's", Binnenlands Bestuur (uitgever: Kluwer, 2014). > Interview over drones met de titel: "Politie wil drones uit de lucht kunnen halen", dagblad NRC (uitgever NRC Media, juli 2014). > Diverse juridische columns in dagblad Cobouw (uitgever: voorheen: SDU, thans BIM Media).
Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Specialisme

Privaatrecht met focus op: gebiedsontwikkeling/vastgoedrecht, grex-wetgeving (Wro), bouwrecht/aanneming van werk, onteigeningsrecht, staatssteun/subsidierecht, luchtrecht, (internationaal) ondernemingsrecht, Privaat-Publieke Samenwerkingsverbanden (PPS)/geïntegreerde contracten, (internationaal) financieel recht (WWFT, WFT e.d.), aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, grondzakenrecht (zakelijke rechten: opstal, erfdienstbaarheden, erfpacht e.d.) en energierecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.