Naar content

mr. Viola Süto

mr. dr. Viola Sütö - advocaat - , LegalRail
Specialisme

Spoorwegrecht. Zowel Europees spoorwegrecht als Nederlands spoorwegrecht Civielrecht met bijzondere aandacht voor het Vermogensrecht (zakelijke rechten, aansprakelijkheid) Transportrecht

Auteur in het kort

Viola Sütö, advocaat, is gespecialiseerd in het Spoorwegrecht (eerst binnen Bird & Bird, later vanuit LegalRail). Zij heeft diverse bestuursfuncties, o.a. bij de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht en de Association Henri Capitant. In 2004 promoveerde zij in Leiden. Zij publiceert regelmatig op het snijvlak van privaatrecht en spoorwegrecht. In 2017 verscheen het Handboek Spoorwegrecht, waarvan zij redacteur en - met twee anderen - auteur is. Bij WK werkt zij mee aan RAR en Smartnewz AV&S.

Overige uitgaven

Viola Sütö, A. Hagdorn & A Wedzinga, Handboek Spoorwegrecht, Zutphen: Paris 2017 (878 p)

Viola Sütö, Spoorgoederenvervoer: vijftien jaar capaciteitsverdeling vanuit vergelijkend perspectief, NTHR 2016, p. 77-96

Viola Sütö, De Wet Lokaal spoor, TVR 2015, p. 141-147

Viola Sütö, Internationaal spoorvervoer: verkrijgbaar via elke reizigervervoerder mits hij NS heet? Het Besluit Liberaliseringsrichtlijn gewogen, TVR 2014, p. 10-15

Viola Sütö, De toegangsovereenkomst in het spoorvervoer, WPNR 2013/6998, p. 1112-1121

Viola Sütö, Prestatieafspraken, in: B.Wessels (red), Contracten Maken, Deventer: Kluwer 2007 

Viola Sütö & M.M. van Rossum, Bijzondere overeenkomsten, Den Haag: Boom

Viola Sütö, De invloed van Europees Spoorwegrecht op de contractvrijheid tussen spoorgoederenvervoerders en de railinfrastructuurbeheerder, in: E.M. Hoogervorst e.a. (red), Rechtseenheid en vermogensrecht

Contracten maken
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Deze publicatie "Contracten maken" is de voortzetting van het boek met de titel "Praktijkhandleiding algemene voorwaarden", dat sedert 1992 op de markt is en in 2002 haar vierde druk beleefde.

Specialisme

Spoorwegrecht. Zowel Europees spoorwegrecht als Nederlands spoorwegrecht Civielrecht met bijzondere aandacht voor het Vermogensrecht (zakelijke rechten, aansprakelijkheid) Transportrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.