Naar content

mr. drs. Uwe Arnhold

Juridisch adviseur, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Specialisme

Algemeen bestuursrecht, handhavingsrecht, omgevingsrecht, milieurecht

Contact
Auteur in het kort

Volgens mij zijn er twee soorten van juristen. Er zijn juristen die het recht als een middel voor het bereiken van een doel beschouwen. En er zijn juristen die het recht een waarde an sich vinden. Iets wat met rechtvaardigheid en gerechtigheid te maken heeft. Ikzelf heb de ambitie om tot de tweede groep te behoren.

Module Handhaving Leefomgeving
€ 820,00
€ 893,80 incl.btw
Online naslagwerk

Houdt u zich bezig met toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving? In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie. Aan bod komen alle beleidsterreinen, handhavingsacties, dwangmiddelen en de procedures. Met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo kunt u zich nu al voorbereiden op de komende Omgevingswet.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Lees er hier meer over.  

Specialisme

Algemeen bestuursrecht, handhavingsrecht, omgevingsrecht, milieurecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.