Naar content

prof. mr. Toon van Mierlo

bindend adviseur, onafhankelijk arbiter, juridisch adviseur, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Erasmus Universiteit Rotterdam (ESL)
Specialisme

Prof. Van Mierlo heeft een ruime ervaring in de advocatuur (1988-2019) en, naast een uitgebreide opinion-praktijk, veel geprocedeerd bij de overheidsrechter en in arbitrale procedures. Hij treedt zeer regelmatig op als bindend adviseur of arbiter in nationale en internationale arbitrale procedures. Hij publiceert op het terrein van het burgerlijk procesrecht, arbitragerecht, materieel beslagrecht, verbintenissenrecht, algemeen vermogensrecht en goederen- en zekerhedenrecht.

Auteur in het kort

Ik ben een voorstander van ‘inclusief denken'. Dat betekent dat je bij het maken van een contract rekening houdt met problemen in de toekomst. Anders is zo'n document maar beperkt houdbaar. Je moet erop kunnen terugvallen als partijen niet meer op even goede voet staan als tijdens de onderhandelingen.

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
€ 350,46
€ 382,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze negende druk bewijst wederom grote meerwaarde ten opzichte van alle andere publicaties op dit terrein doordat de ingewikkelde wetgevingsprocessen duidelijk worden via de bekende korte, heldere commentaren. Nu met een jaar lang gratis toegang tot de WebApp.

De rekening-courantverhouding
€ 29,82
€ 32,50 incl.btw
Boek

De rekening-courant is niet meer weg te denken uit het girale geldverkeer en de bancaire kredietverlening. Bedrijfsjuristen en advocaten vinden in deze monografie het antwoord op tal van vragen die zich bij deze figuur kunnen voordoen. Nieuw in deze editie: een afzonderlijk hoofdstuk met een introductie van de betalingstransactie in titel 7.7b BW.

Materieel beslagrecht
€ 44,04
€ 48,00 incl.btw
Boek

Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Lange tijd ontbrak het echter aan een uitgave die zich buigt over de gevolgen van beslagkwesties. Dit handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke consequenties van een civielrechtelijk beslag.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten - Studenteneditie
€ 56,65
€ 61,75 incl.btw
Boek

In dit Asser-deel staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI)
€ 127,52
€ 139,00 incl.btw
Boek

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten
€ 144,95
€ 158,00 incl.btw
Boek

In de herziene Asser 3-VI staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur. Een praktisch én wetenschappelijk naslagwerk voor elke jurist die met zekerheidsrechten te maken heeft.

Specialisme

Prof. Van Mierlo heeft een ruime ervaring in de advocatuur (1988-2019) en, naast een uitgebreide opinion-praktijk, veel geprocedeerd bij de overheidsrechter en in arbitrale procedures. Hij treedt zeer regelmatig op als bindend adviseur of arbiter in nationale en internationale arbitrale procedures. Hij publiceert op het terrein van het burgerlijk procesrecht, arbitragerecht, materieel beslagrecht, verbintenissenrecht, algemeen vermogensrecht en goederen- en zekerhedenrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.