Naar content

prof. mr. Toon van Mierlo

Advocaat, NautaDutilh
Hoogleraar internationaal insolventierecht, Erasmus School of Law
Specialisme

Zekerheden

Auteur in het kort

Ik ben een voorstander van ‘inclusief denken'. Dat betekent dat je bij het maken van een contract rekening houdt met problemen in de toekomst. Anders is zo'n document maar beperkt houdbaar. Je moet erop kunnen terugvallen als partijen niet meer op even goede voet staan als tijdens de onderhandelingen.

Materieel beslagrecht
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Lange tijd ontbrak het echter aan een uitgave die zich buigt over de gevolgen van beslagkwesties. Dit handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke consequenties van een civielrechtelijk beslag.

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
€ 349,06
€ 370,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze achtste druk bewijst wederom zijn meerwaarde door de reeds in werking getreden KEI-wetgeving via korte, heldere en gestructureerde commentaren toegankelijk te maken.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten - Studenteneditie
€ 56,60
€ 60,00 incl.btw
Boek

In dit Asser-deel staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur.

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI)
€ 115,57
€ 122,50 incl.btw
Boek

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen.

Asser 3-VI Zekerheidsrechten
€ 131,13
€ 139,00 incl.btw
Boek

In de herziene Asser 3-VI staan de zekerheidsrechten centraal. Het pandrecht, hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud komen uitvoerig aan bod. Met alle relevante veranderingen in de wetgeving, rechtspraak en literatuur. Een praktisch én wetenschappelijk naslagwerk voor elke jurist die met zekerheidsrechten te maken heeft.

Asser 3-IV Algemeen goederenrecht
€ 137,74
€ 146,00 incl.btw
Boek

In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.

Specialisme

Zekerheden

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.