Naar content

ing. Tjeerd van der Meulen

Senior Adviseur Omgevingsrecht, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)
Specialisme

Binnen het omgevingsrecht/milieurecht heb ik mij gespecialiseerd in het afvalstoffenrecht, bodembeschermingsrecht en milieueffectrapportage (MER). Voor wat betreft milieueffectrapportage - het vakgebied dat ik verzorg voor Thema's Omgevingsrecht (ThOM) - houd ik mij bezig met de rechtsvragen in welke situaties/omstandigheden een MER moet worden opgesteld of een m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde is en welke inhoudelijke eisen van toepassing zijn.

Auteur in het kort

Tjeerd van der Meulen is geboren in Nijmegen, 1967. Na de HBO-opleiding Milieukunde te Deventer is (o.a.) werkzaam geweest bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor milieu en ruimtelijke ordening en heeft hij deskundigenberichten uitgebracht op het brede terrein van zowel milieu (vergunningen, handhaving etc.) als ruimtelijke ordening (bestemmingplannen, inpassingsplannen etc). Specialisatie tot (onder andere) deskundige op het gebied van milieueffectrapportage. Docent milieurecht.

Overige uitgaven
Handboek Afvalstoffenrecht, Berghauser Pont Publishing (met Y. Flietstra) Handboek Bodembeschermingsrecht, Berghauser Pont Publishing (met P.A. Boers, I.J. van der Wal en Y. Flietstra)
Thema's van omgevingsrecht
€ 780,00
€ 850,20 incl.btw
Online naslagwerk

Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.

Specialisme

Binnen het omgevingsrecht/milieurecht heb ik mij gespecialiseerd in het afvalstoffenrecht, bodembeschermingsrecht en milieueffectrapportage (MER). Voor wat betreft milieueffectrapportage - het vakgebied dat ik verzorg voor Thema's Omgevingsrecht (ThOM) - houd ik mij bezig met de rechtsvragen in welke situaties/omstandigheden een MER moet worden opgesteld of een m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde is en welke inhoudelijke eisen van toepassing zijn.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.