Naar content

mr. Tjalling Dorhout Mees

Advocaat, Nysingh advocaten-notarissen
Specialisme

Verzekeringsrecht, privaatrecht, bouwrecht en arbitrage (onder meer NAI arbiter).

Auteur in het kort

Mr. T.J. (Tjalling) Dorhout Mees is sedert 1988 advocaat.
Auteur van "De CAR Verzekering" Kluwer 1996
Mede auteur van verschillende bundels en libri amicori.
Redacteur AV&S en medewerker van RAV

Verzekering ter beurze
€ 80,96
€ 88,25 incl.btw
Boek

Achter de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringen gaat een bijzondere markt schuil: coassurantie. Nederland is samen met Engeland uniek in deze aanpak, waarbij partijen grootzakelijke risico’s gezamenlijk dragen. Deze uitgave behandelt uiteenlopende juridische bepalingen en kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Een overzicht voor makelaars en verzekeraars.

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)
€ 235,95
€ 285,50 incl.btw
Online naslagwerk

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed scala aan onderwerpen. Zowel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als het verzekeringsrecht komen zeer uitgebreid aan bod.

Deze uitgave maakt deel uit van de de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade.

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
€ 471,49
€ 570,50 incl.btw
Online naslagwerk

Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert elfmaal per jaar een selectie uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht. Elke uitspraak bevat verwijzingen naar verwante rechtspraak en een kort praktijkgericht commentaar.

Specialisme

Verzekeringsrecht, privaatrecht, bouwrecht en arbitrage (onder meer NAI arbiter).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.