Naar content

mr. Titia Deurvorst

Advocaat, Zelfstandig
Specialisme

Intellectuele eigendom, schadevergoeding en winstafdracht

Contact
Auteur in het kort

Handhaving van rechten

Overige uitgaven
Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Kluwer 1994. Intellectuele Eigendom (losbladig), Elsevier, bewerking van art. 27a Aw. Handhaving van intellectuele eigendomsrechten (deel: schadevergoeding en winstafdracht), DeLex 2016.
Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Intellectuele eigendom, schadevergoeding en winstafdracht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.