Naar content

prof. mr. Tineke Cleiren

Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
Specialisme

Straf- en strafprocesrecht

Auteur in het kort

De waarden en normen die aan de rechtsstaat ten grondslag liggen, mogen niet in een wet of een bepaling zomaar overboord worden gegooid - in ieder geval niet zonder dat daarover nagedacht is. Als dat toch gebeurt, zie ik het als mijn taak om het zichtbaar te maken en ter discussie te stellen.

Overige uitgaven
Diverse publicaties, te vinden op de persoonlijke website
Tekst & Commentaar Strafrecht
€ 260,55
€ 284,00 incl.btw
Boek

Met de 13e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar deel heeft u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving omtrent het Strafrecht bij de hand. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrechtjurist. Bijgewerkt naar de stand van de wet per 1 juli 2020, waarbij vooruit wordt gekeken naar de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen.

Tekst & Commentaar Strafvordering
€ 255,96
€ 279,00 incl.btw
Boek

Is strafrecht uw terrein en u heeft helder inzicht nodig in de actuele regels van het strafproces en de rechten van verdachten? Dan kunt u niet om deze tekstbundel heen. In de 13e druk vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van korte en heldere commentaren. De uitgave is volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2019.

Specialisme

Straf- en strafprocesrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.