Naar content

mr. dr. Tijn Kortmann

Advocaat en honorair Universitair Hoofddocent, Adviseur bij Stibbe en verbonden aan de Universiteit Utrecht
Specialisme

Naast het algemene bestuursrecht (Awb, openbaarheid van bestuur, gemeentewet, provinciewet) ben ik gespecialiseerd in omgevingsrecht (Wet ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, crisis- en herstelwet, omgevingswet, kernenergiewet) en vastgoedrecht (grondexploitatie, voorkeursrecht, onteigening, belemmeringenwet). Een bijzondere specialisatie van mij is het overheidsprivaatrecht (PPS, overheidscontracten, overheidsaansprakelijkheid, publiek domein, verjaring, geldschulden).

Auteur in het kort

Complexe zaken analyseren en terugbrengen tot de kern, daar haal ik veel voldoening uit, als advocaat en wetenschapper. Een student, cursist, client of rechter inzicht geven in de materie en tegelijkertijd goed blijven luisteren naar wat zij mij te zeggen hebben. Op die manier geef ik graag les, adviseer ik clienten en bepleit ik zaken voor de rechter. Dat laatste als het nodig is, want het mooiste blijft toch om strijdende partijen bij elkaar te brengen.

Overige uitgaven
Een lijst van mijn belangrijkste publicaties vindt u op mijn LinkedIn pagina.
Constitutioneel recht 7e herziene druk
€ 56,42
€ 61,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave is een handboek staatsrecht, geschikt voor de juridische opleidingen aan universiteiten en hogescholen. De zevende herziene druk geeft de actuele stand van zaken van het constitutionele recht weer.

AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABkort)
€ 1.337,00
€ 1.457,33 incl.btw
Online naslagwerk

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein. Toonaangevende vakspecialisten bewerken en annoteren de gepubliceerde uitspraken voor u. ABkort maakt integraal onderdeel uit van AB en wordt structureel aangevuld met de meest recente uitspraken.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Staats- en bestuursrecht.

Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Nederlands Juristenblad (NJB)
€ 412,00
€ 449,08 incl.btw
Online naslagwerk

Voor u als jurist staat de wereld geen seconde stil. Elke dag brengt nieuwe ontwikkelingen met zich mee op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en wetenschap.

Hoe blijft u bij in deze dynamische werkelijkheid? Het Nederlands Juristenblad geldt sinds jaar en dag als dé toonaangevende weekuitgave voor juristen. Als abonnee ontvangt u elke week de laatste editie; fysiek óf online in Navigator.

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
€ 240,00
€ 261,60 incl.btw
Online naslagwerk

De belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht worden belicht in deze online uitgave. Daarbij wordt ook het bestuursprocesrecht meegenomen.

Specialisme

Naast het algemene bestuursrecht (Awb, openbaarheid van bestuur, gemeentewet, provinciewet) ben ik gespecialiseerd in omgevingsrecht (Wet ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, crisis- en herstelwet, omgevingswet, kernenergiewet) en vastgoedrecht (grondexploitatie, voorkeursrecht, onteigening, belemmeringenwet). Een bijzondere specialisatie van mij is het overheidsprivaatrecht (PPS, overheidscontracten, overheidsaansprakelijkheid, publiek domein, verjaring, geldschulden).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.