Naar content

mr. Stefan Kulk LLM

Universitair Docent, Universiteit Utrecht
Specialisme

Aansprakelijkheid op internet, intellectueel eigendom, privacy en gegevensbescherming.

Auteur in het kort

Stefan is een onderzoeker en docent bij het Centrum voor Intellectuele Eigendom (CIER) van de Universiteit Utrecht. Het onderwerp van zijn proefschrift is de aansprakelijkheid van internetdienstverleners voor auteursrechtinbreuken. In de zomer van 2014 werkte hij bij het Berkman Center for Internet & Society van Harvard University. Hij werkte ook bij de TU Delft.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)
€ 385,00
€ 419,65 incl.btw
Online naslagwerk

Deze online uitgave biedt u informatie en opiniërende artikelen over auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicatie, het recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht. 

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) maakt deel uit van de Collectie IE- & ICT-recht compleet.

Specialisme

Aansprakelijkheid op internet, intellectueel eigendom, privacy en gegevensbescherming.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.