Naar content

mr. Sanne van Dongen

Universitair docent (burgerlijk recht en IPR), Onderzoekcentrum Onderneming & Recht - Radboud Universiteit
Specialisme

Sanne van Dongen is gespecialiseerd in zowel het (rechtsvergelijkende) burgerlijke recht, in het bijzonder het verbintenissen- en contractenrecht, als het Internationaal Privaatrecht.

Auteur in het kort
Asser 10-I Algemeen deel IPR
€ 120,18
€ 131,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave vormt het enige actuele overzicht van de kernbegrippen en algemene leerstukken binnen het internationaal privaatrecht. Op diepgravende wijze maakt u kennis met deze kwesties van algemene aard, gevolgd door de rechtstheoretische grondslag van de in het IPR gehanteerde regels van conflictenrecht. Hiermee biedt deze uitgave niet alleen verdieping maar kent daarnaast een prominente rol toe aan de rechtsvergelijking.

Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
€ 125,69
€ 137,00 incl.btw
Boek

Met de toenemende internationalisering wensen steeds meer vennootschappen zich te verplaatsen. En nu het Polbud-arrest dit verder vergemakkelijkt, zullen steeds meer rechtspersonen deze wens verwerkelijken. Echter ontbreekt zowel op fiscaal- als civielrechtelijk vlak een wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzettingen. Deze bundel beantwoordt al uw vragen.

Groepen van contracten
€ 87,16
€ 95,00 incl.btw
Boek

Groepen van contracten komen steeds vaker voor, terwijl het Nederlandse overeenkomstenrecht vooral is gericht op verhoudingen tussen twee partijen. Uit het grote aantal arresten van de Hoge Raad mogen we afleiden dat dit de rechtspraktijk voor problemen stelt. Is een wetswijziging dus noodzakelijk? In deze uitgave leest u dat de problemen ook zonder wetswijziging oplosbaar zijn.

Asser 10-III Internationaal vermogensrecht
€ 206,42
€ 225,00 incl.btw
Boek

Dit boek vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. In dit boek wordt het internationaal vermogensrecht integraal behandeld en is onmisbaar voor juristen die, als advocaat, bedrijfsjurist, rechter of anderszins, betrokken zijn bij de internationale rechtspraktijk.

Ondernemingsrecht (online)
€ 430,00
€ 468,70 incl.btw
Online naslagwerk

Voor iedere professional die diepgaand geïnformeerd wil worden op het gebied van ondernemingsrecht en financieel recht, is er het tijdschrift Ondernemingsrecht. Deze online versie van dit tijdschrift draagt eraan bij dat u sneller bij de juiste vakinformatie terechtkomt en dat u deze ook gemakkelijk kunt delen.

Specialisme

Sanne van Dongen is gespecialiseerd in zowel het (rechtsvergelijkende) burgerlijke recht, in het bijzonder het verbintenissen- en contractenrecht, als het Internationaal Privaatrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.