Naar content

dr. Sanne Akerboom

Onderzoeker, Universiteit Utrecht
Specialisme

Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Sanne werkt binnen het strategisch thema “Pathways to Sustainability” aan de "Towards Industry with Negative Emissions" hub. Het onderzoek van Sanne richt zich op vraag hoe de politiek en de wetgever vorm kunnen geven aan duurzaamheid via het recht.

Auteur in het kort

Het onderzoek van Sanne richt zich op vraag hoe de politiek en de wetgever vorm kunnen geven aan duurzame, adaptieve en flexibele juridische kaders voor de energietransitie. Hierbij richt ze zich op juridische kaders voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving en de energie-intensieve industrie.

Thema's van omgevingsrecht
€ 780,00
€ 850,20 incl.btw
Online naslagwerk

Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.

Specialisme

Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Sanne werkt binnen het strategisch thema “Pathways to Sustainability” aan de "Towards Industry with Negative Emissions" hub. Het onderzoek van Sanne richt zich op vraag hoe de politiek en de wetgever vorm kunnen geven aan duurzaamheid via het recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.