Naar content

ir. Sander Teeuwisse

Senior adviseur luchtkwaliteit, RIVM
Specialisme

Luchtkwaliteit (in relatie tot ruimtelijke ordening) Stikstofdepositie (Programmatische Aanpak Stikstof, PAS)

Auteur in het kort

Luchtkwaliteit heeft al sinds mijn studie in de jaren 90 mijn interesse. Ondanks de grote progressie in de luchtkwaliteit in Nederland en Europa die de afgelopen tientallen jaren is bereikt staat luchtkwaliteit nog steeds in de top 5 van oorzaken van ziektelasten. Daarom blijft aandacht voor de luchtkwaliteit belangrijk. Vanuit mijn rol als senior adviseur luchtkwaliteit bij het RIVM probeer ik bij te dragen aan een schonere en gezondere leefomgeving.

Specialisme

Luchtkwaliteit (in relatie tot ruimtelijke ordening) Stikstofdepositie (Programmatische Aanpak Stikstof, PAS)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.