Naar content

mr. Sander Steneker

Universitair hoofddocent burgerlijk recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Vermogensrecht, in het bijzonder financiering, zekerheden en insolventie

Auteur in het kort

De wetenschap is er om de praktijk te dienen. ‘Wetenschap om de wetenschap' is mij te dogmatisch. Als iets in de praktijk goed werkt, maar volgens het recht niet zou kunnen, moet het recht meegroeien met de praktijk.

Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep
€ 77,52
€ 84,50 incl.btw
Boek

Hoger beroep is een complex leerstuk in het procesrecht. Deze uitgave schept orde in de uiteenlopende kwesties die hierbinnen voorkomen. Van de basisfundamenten – zoals de appellabiliteit, de verschillende partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding – tot specifieke onderwerpen als memorie van antwoord, niet-ontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep.

Pandrecht
€ 51,15
€ 55,75 incl.btw
Boek

De mogelijkheden tot vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten zijn van groot belang bij kredietverlening. Vooral in het bedrijfsleven speelt het pandrecht daarbij een prominente rol. Met de kredietcrisis is dit belang verder toegenomen.

Specialisme

Vermogensrecht, in het bijzonder financiering, zekerheden en insolventie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.