Naar content

Ruud de Smit MSc

Docent/Wetenschappelijk medewerker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Auteur in het kort

Werkzaam als wetenschappelijk medewerker en als docent vennootschapsbelasting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Fiscale Economie).
Proefschrift-onderwerp: vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting

Hybride mismatches - ATAD 2
€ 52,75
€ 57,50 incl.btw
Boek

Welke regelingen zijn als gevolg van ATAD2 in de Wet VPB 1969 geïntroduceerd? En welke praktische gevolgen brengen deze met zich mee? Deze uitgave zet de verschillende typen van hybride mismatches uiteen en belicht de omstandigheden waarin deze zich voordoen, evenals de gevolgen voor de bepaling van de belastbare winst.

Elementair Belastingrecht (theorieboek) 2020/2021
€ 60,50
€ 65,95 incl.btw
Boek

Wilt u houvast in de complexe werkelijkheid van het Nederlandse belastingrecht? Deze uitgave biedt een toegankelijk en actueel overzicht van essentiële onderwerpen in het belastingrecht. De talrijke voorbeelden maken de stof voor een breed publiek toegankelijk, waarmee de uitgave zich uitstekend leent voor student én professional.

Compendium Vennootschapsbelasting
€ 66,51
€ 72,50 incl.btw
Boek

Compendium Vennootschapsbelasting verheldert alle regelgeving op gestructureerde wijze. Onder andere (bedrijfs)fiscalisten, accountants, bedrijfsadviseurs, bedrijfsjuristen en notarissen profiteren van deze uitgave.

De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Een verhelderend naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de internationale fiscale praktijk.

Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

U vindt in deze uitgave een integrale behandeling van de recente wijzigingen in de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen vanaf eind 2016 naar aanleiding van de Vlinderrechtspraak in 2014, de Wet aanpassing fiscale eenheid. Ook de zeer recente voorstellen in het Belastingpakket 2018 en de motie Van Vliet komen aan bod.

De jacht op buitenlands vermogen
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

De aanpak van grensoverschrijdende belastingontwijking en belastingontduiking staat hoog op de politieke agenda. Sinds het jaar 2000 heeft de Belastingdienst de jacht op buitenlands vermogen officieel geopend. Die actieve aanpak leverde de nodige rechtspraak op. Een thematische bespreking van alle juridische en praktische facetten van buitenlands vermogen.

Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.