Naar content

Ruud de Smit MSc

Docent/Wetenschappelijk medewerker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Auteur in het kort

Werkzaam als wetenschappelijk medewerker en als docent vennootschapsbelasting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Fiscale Economie).
Proefschrift-onderwerp: vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting

Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.