Naar content

mr. Ruben de Graaff

Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, Europees privaatrecht, grondrechten. In het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse vermogensrecht.

Auteur in het kort

Ruben de Graaff studeerde Europees recht (LL.M. 2013) en civiel recht (LL.M. 2013) aan de Universiteit Leiden. Sinds augustus 2013 werkt hij als promovendus en docent (PhD-fellow) bij de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Hij bereidt een proefschrift voor over samenloop in het Europees privaatrecht.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
€ 246,00
€ 268,14 incl.btw
Online naslagwerk

NTBR – het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) – volgt secuur de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt het gehele terrein van het burgerlijk recht bestreken, met een nadrukkelijk accent op het vermogensrecht.

Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, Europees privaatrecht, grondrechten. In het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse vermogensrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.