Naar content

mr.dr.ing. Ronald Verdaas

Advocaat, onderzoeker, docent en bindend adviseur, Ronald Verdaas advocatuur en Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht

Auteur in het kort

Ronald Verdaas verdiept zich graag in nog niet uitgekristalliseerde rechtsvragen. Dankzij zijn onderzoeksvaardigheden en ervaring weet hij als geen ander theoretische kennis te vertalen naar praktische en innovatieve adviezen en die kennis effectief te benutten in procedures.

Overige uitgaven

Auteur van De bancaire kredietovereenkomst en van SdU Commentaar Insolventierecht Vaste annotator van Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). Lid van de redactieraad van de Financieel Juridische Reeks. Redacteur van Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP)

Tekst & Commentaar Insolventierecht
€ 209,17
€ 228,00 incl.btw
Boek

Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht!

Uitleg van notariële akten
€ 40,37
€ 44,00 incl.btw
Boek

Bent u advocaat, rechter of notaris? En wilt u uw kennis over de uitleg van notariële akten bijspijkeren? Dat kan met dit unieke boek in de serie Ars Notariatus. Uniek, omdat aan de uitleg van notariële akten tot dusverre weinig aandacht is besteed in de literatuur.

Schuldsanering natuurlijke personen
€ 67,89
€ 74,00 incl.btw
Boek

In dit deel wordt ingegaan op de bijzondere procedure die zou moeten leiden tot een 'schone lei' voor de schuldenaar: de WSNP.

Groene Serie Faillissementswet
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Tijdschrift voor Insolventierecht
€ 368,00
€ 401,12 incl.btw
Online naslagwerk

Tijdschrift voor Insolventierecht brengt praktisch-wetenschappelijke informatie bij elkaar vanuit diverse deelterreinen van het insolventierecht. Eveneens is er aandacht voor thematische samenhangen en grensoverschrijdende insolventiekwesties.

Specialisme

Financiering & Zekerheden en Insolventierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.