Naar content

mr. Ronald Olivier

Advocaat, Van der Feltz advocaten
Specialisme

Ronald adviseert en procedeert over toezicht en handhaving, milieurecht, energierecht, publiekrechtelijke regulering van arbeidsrecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
  • Annotatie bij ABRvS 2 augustus 2017, BR 2017/95.

  • Annotatie bij ABRvS 10 mei 2017, BR 2017/58.

  • Herplaatsing binnen de groep, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2017/67 (met J.P. Wiewel).

  • Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes, Ars Aequi 2014, p. 329-339.
Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Ronald adviseert en procedeert over toezicht en handhaving, milieurecht, energierecht, publiekrechtelijke regulering van arbeidsrecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.