Naar content

prof. mr. Rolf Ortlep

., Universiteit van Amsterdam / Open Universiteit
Specialisme

Ortlep heeft vele nationale en internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij begeeft zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Auteur in het kort

Rolf Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar (Europees) bestuursrecht aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en voorzitter van de eindredactie van een van de oudste en meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften, de AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

Overige uitgaven

Zie voor een compleet overzicht: https://www.uva.nl/profiel/o/r/r.ortlep/r.ortlep.html

 

Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht
€ 22,94
€ 25,00 incl.btw
Boek

Deze publicatie betoogt dat ook in het bestuursrecht de rechtsverhouding tussen overheid en burger wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid (goede trouw) en zodoende ook de burger zich overeenkomstig dient te gedragen. Voor zowel rechters als bestuursorganen is het belangrijk gemotiveerd maatwerk te verkiezen boven een rechtlijnige toepassing van regels.

AB Klassiek
€ 57,80
€ 63,00 incl.btw
Boek

Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken aan belangrijke verwante uitspraken.

AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABkort)
€ 1.337,00
€ 1.457,33 incl.btw
Online naslagwerk

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein. Toonaangevende vakspecialisten bewerken en annoteren de gepubliceerde uitspraken voor u. ABkort maakt integraal onderdeel uit van AB en wordt structureel aangevuld met de meest recente uitspraken.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Staats- en bestuursrecht.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
€ 240,00
€ 261,60 incl.btw
Online naslagwerk

De belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht worden belicht in deze online uitgave. Daarbij wordt ook het bestuursprocesrecht meegenomen.

Specialisme

Ortlep heeft vele nationale en internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij begeeft zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.